maranata

wspólnota modlitwy kontemplacyjnej

"Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną (..) nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną?"
Mk, 14,34 i 37

MENU
Strona główna » Charyzmat

Charyzmat

Próbujemy odkryć nasz charyzmat, coś wyczuwamy i opisujemy go jak poniżej.

Charyzmatem wspólnoty jest milcząca modlitwa kontemplacyjna. Przez tą modlitwę pragniemy podażać w kierunku uświadomienia stałej obecności wobec Boga, do modlitwy nieustannej zgodnie z zaleceniem św.Pawła "módlcie się nieustannie".

Zanurzeni pośród świata, mając rodziny, obowiązki zawodowe i społeczne oddajemy chwałę Bogu przez modlitwę w ciszy wewnętrznej i zewnętrznej. W czasie modlitwy oddajemy Bogu całe nasze istnienie: myśli, uczucia, emocje, czas, ciało - przez ręce Maryii, Matki Bolesnej.

Podczas spotkań modlimy się skierowani twarzą do siebie:
- na znak wiary, że w każdym z nas zamieszkuje Duch św,
- na znak, że droga do Boga wiedzie nas przez drugiego człowieka, we wspólnocie, w Kościele.
Długość modlitwy - modlimy się 1/2 godziny rano i wieczorem. Jest to odpowiedź na zarzut Pana Jezusa: "nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną?"

Nasza modlitwa jest umiejscowiona w ogrodzie Getsemani, przy przeżywającym ataki i pokusy demonów, cierpiącym duchowo i psychicznie Jezusie, Synu Bożym. Getsemani dla nas to wierność i trwanie mimo pokusy ucieczki czy zniechęcenia.

W duchowości odwołujemy się do św.Benedykta z Nursji - patrona Europy i blisko 1500 letniej tradycji benedyktyńskiej. Na codzień modlimy się korzystając z czterotygodniowej liturgii godzin a na spotkaniach wspólnoty przyjmujemy dwutygodniowy ryt monastyczny. Korzystamy z duchowego wsparcia o.o. Benedyktynów w Lubiniu.

W życiu staramy się dawać świadectwo Obecności Boga w doświadczeniu każdego człowieka m.in.: przez głoszenie słowem i życiem powszechności powołania do modlitwy kontemplacyjnej oraz modlitwy nieustannej.

05-2014

Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości,
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu Ps 25,7