maranata

wspólnota modlitwy kontemplacyjnej

"Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną (..) nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną?"
Mk, 14,34 i 37

„Demon bardzo zazdrości człowiekowi, który się modli i używa wszelkich sposobów, by nie osiągnął zamierzonego celu. Nie przestaje więc za pomocą pamięci wzbudzać myśli o różnych sprawach, a za pomocą ciała wzniecać wszystkie namiętności, tak aby przeszkodzić - na ile to możliwe - w jego wspaniałym biegu i wędrówce ku Bogu.”
Ewagriusz z Pontu
MENU
Strona główna » Spotkania » Spotkanie 14.01 - chciwość

Ostatnio dodane

Jak nie można nauczyć się jakiejś sztuki, jeśli się nią gorliwie nie zajmuje, tak nie można osiągnąć umiejętności modlitwy bez wytrwałej służby Bogu w prostocie serca. Ewagriusz z Pontu

Spotkanie 14.01 - chciwość

Nasze kolejne spotkanie medytacyjne przypadło w wigilię wspomnienia św.Pawła Pustelnika 14.01. Tematem naszego spotkania było trzecie z logismoi o.Ewagriusza z Pontu tj CHCIWOŚĆ.
Jak zawsze nasze spotkanie poprzedziliśmy uczestnictwem we mszy św.
Z naszych rozmów chciwość jawi się jako niczym nie pohamowana chęć posiadania rzeczy, wszystkich rzeczy jakie tylko wydadzą się tego warte. Nadto niczym nie skrepowana chęć wpływu na ludzi, ich zachowanie, wybory, posiadanie uznania i zaszczyty, władza formalna i stanowiska, wręcz chęć posiadania ludzi i decydowania co i jak mają robić. Chciwość w obszarze ducha dotyczy niekiedy osób związanych z wiarą ...

Słowa i pojęcia związane z chciwością: natychmiast, bezwzględnie, już i teraz, należy mi się, mam prawo, niecierpliwość, brak wyrozumiałości, niesłuchanie, przekonanie o własnej nieomylności i posiadanej wiedzy.

W trakcie spotkania odmówiliśmy nieszpory oraz trwaliśmy w 25 minutowej modlitwie w milczeniu (tzw.medytacja), która jest sercem naszych spotkań i naszej wspólnoty. Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem apelu jasnogórskiego.

01-2017

„Jeżeli powstrzymasz się od gniewu, znajdziesz zmiłowanie, okażesz się roztropnym i zostaniesz zaliczony do ludzi modlitwy.”
"Czasami stanąwszy do modlitwy, od razu będziesz modlił się dobrze. Innym razem pomimo wielkich starań nie osiągniesz celu - po to, abyś jeszcze bardziej szukał; a kiedy dosięgniesz celu, posiądziesz nienaruszoną doskonałość."
Ewagriusz z Pontu
"Nie ustępuj, bracie, i nie załamuj się, byłaby to bowiem wielka radość szatana." Św. Barsanufiusz i Jan z Gazy