maranata

wspólnota modlitwy kontemplacyjnej

"Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną (..) nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną?"
Mk, 14,34 i 37

„Demon bardzo zazdrości człowiekowi, który się modli i używa wszelkich sposobów, by nie osiągnął zamierzonego celu. Nie przestaje więc za pomocą pamięci wzbudzać myśli o różnych sprawach, a za pomocą ciała wzniecać wszystkie namiętności, tak aby przeszkodzić - na ile to możliwe - w jego wspaniałym biegu i wędrówce ku Bogu.”
Ewagriusz z Pontu
MENU
Strona główna » Spotkania » Kobieta w Kościele

Ostatnio dodane

Jak nie można nauczyć się jakiejś sztuki, jeśli się nią gorliwie nie zajmuje, tak nie można osiągnąć umiejętności modlitwy bez wytrwałej służby Bogu w prostocie serca. Ewagriusz z Pontu

Kobieta w Kościele

Na spotkaniach w dn.10.03 i 17.03 podjęliśmy temat kobiet w Kościele. Jak się w nim czuja, odnajdują. Okazało się, że nie było zaskoczenia.
Kobiety w Kościele czują się dobrze, traktują go jako "swoje miejsce", są w nim gospodarzami (nie gospodyniami - bo to kojarzy się z pracą w kuchni). Mają odczucie, że współtworzą Kościół, mają wpływ na to co się w nim dzieje. Nie są krepowane czy ograniczane, wręcz przeciwnie, mają wrażenie, że w wielu obszarach to one przewodzą.
Są dobrze odbierane przez świeckich i konsekrowanych mężczyzn. Oczywiście zdarzają się i bywają różnego rodzaju niewłasciwe zachowania w stosunku do kobiet ale jest to - jak nasze koleżanki wspominały -margines.

Ze swojej strony, mężczyźni potwierdzili taki odbiór kobiet w kościele. Niewątpliwie Kościół bez kobiet byłby znacznie uboższy, jeżeli w ogóle byłby Kościołem.

Oprócz w/w tematu podjęliśmy temat obecności zła we współczesnym świecie, niewłaściwych nawyków, które w efekcie niszczążycie ludzi. Dostrzegliśmy, że metody działania zła są od czasów rajskich takie same: ukrycie autorstwa, brak odpowiedzialnosci, nieczytelne intencje, manipulacja, kłamstwo, sugerowanie nieprawdy. Najwięcej tego typu działań dostrzegamy w obszarze mediów, które stały się tubą propagandową złych duchów.

Oba spotkania zakończyły się tradycyjnie już u nas nieszporami i milczacą medytacją.

03-2018

„Jeżeli powstrzymasz się od gniewu, znajdziesz zmiłowanie, okażesz się roztropnym i zostaniesz zaliczony do ludzi modlitwy.”
"Czasami stanąwszy do modlitwy, od razu będziesz modlił się dobrze. Innym razem pomimo wielkich starań nie osiągniesz celu - po to, abyś jeszcze bardziej szukał; a kiedy dosięgniesz celu, posiądziesz nienaruszoną doskonałość."
Ewagriusz z Pontu
"Nie ustępuj, bracie, i nie załamuj się, byłaby to bowiem wielka radość szatana." Św. Barsanufiusz i Jan z Gazy