maranata

wspólnota modlitwy kontemplacyjnej

"Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną (..) nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną?"
Mk, 14,34 i 37

"Bo królestwo Boże -
to nie sprawa tego, co się je i pije,
ale to sprawiedliwość, pokój i radość
w Duchu Świętym"
Rz. 14,17
MENU

O nas

Modlimy się wspólnie od początku 2011r.
Impulsem do naszych spotkań modlitewnych był wyjazd na spotkanie medytacyjne do Klasztoru oo. Benedyktynów w Lubiniu. Doświadczenie wewnętrznej ciszy, wewnętrznego milczenia sprawiło, że chcieliśmy również tu, w Łowiczu, spotykać się, aby wspólnie modlić się ciszą, bardziej doświadczać Obecności niż rozważać. Tak powstała nasza niewielka wspólnota, która na początku składała się z mieszkańców Łowicza, do której z czasem dołączyły osoby z innych miejscowości Diecezji.

Naszą modlitwę umiejscawiamy w ogrodzie Getsemani, przy cierpiącym duchowo Jezusie. Odpowiadamy na Jego pytanie skierowane do Piotra: „Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?" (Mt 26,40). W naszej praktyce staramy się przez około jedną godzinę dziennie oddawać się Bogu przez czuwanie, obecność, odkładając na bok nasze sprawy, myśli, uczucia, emocje. Bliskie nam jest kontemplacyjne zasłuchanie Marii, siostry Marty. Dla nas Getsemani to wierność i trwanie, mimo wszechobecnej pokusy ucieczki czy zniechęcenia. Nasza modlitwa nie jest rozważaniem, jest obecnością: cichą, pokorną, adoracyjną, uważną, skupioną na Bogu, na Jego Obecności.

Spotkania naszej wspólnoty składają się z trzech stałych elementów: dzielenie się życiem, modlitwa Liturgią Godzin (najczęściej są to nieszpory) oraz kontemplacyjna modlitwa ciszą.

Podczas spotkań modlimy się skierowani twarzą do siebie. To znak wiary, że w każdym z nas zamieszkuje Duch Święty. Na znak, że droga do Boga wiedzie nas przez drugiego człowieka, we wspólnocie, w Kościele.

W duchowości odwołujemy się do św. Benedykta z Nursji, patrona Europy i blisko 1500-letniej tradycji benedyktyńskiej. Opiekę duchową, prowadzenie i kierownictwo nad naszą wspólnotą sprawują o. benedyktyni z Lubinia, gdzie  jeździmy na spotkania przynajmniej raz do roku. Ponadto organizujemy lub współorganizujemy inne spotkania zanurzone w duchu kontemplacji bliżej Łowicza: w Rawie Mazowieckiej, w Olszy k. Brzezin, Porszewicach, Łodzi. Jesteśmy zrzeszeni w Lubińskiej Wspólnocie Grup Medytacyjnych, która gromadzi około dwudziestu podobnych grup i wspólnot z Polski.

Dostrzegamy ogromny głód ciszy i milczenia we współczesnym świecie i życiu człowieka. Dlatego też pragniemy przez nasze świadectwo, świadectwo tego rodzaju modlitwy, pokazywać innym ludziom Chrystusa. Pokazywać, że możliwe jest coś więcej niż tylko bieganina wokół nieskończonego potoku własnych lub cudzych myśli, uczuć czy emocji. Pragniemy wskazywać, że istnieje w nas głębia, ogromna głębia i że jest ona zamieszkana przez Boga.
Doświadczenie tej głębi, tego zamieszkiwania, przynosi ogromny pokój w sercu, pokorę i ogromne zaufanie do Boga. Dostrzegamy, że wszystko jest Łaską i Darem Boga.

Charyzmatem wspólnoty jest milcząca modlitwa kontemplacyjna. Przez tę modlitwę pragniemy podążać w kierunku modlitwy nieustannej, zgodnie z zaleceniem św. Pawła: „módlcie się nieustannie”. (1 Tes 5,17)

W życiu codziennym staramy się dawać świadectwo Obecności Boga w doświadczeniu każdego człowieka m. in.: przez głoszenie powszechności powołania do modlitwy kontemplacyjnej oraz modlitwy nieustannej.

10-2014